Všeobecné zásady k používání a údržbě

U zboží, u kterého je přímo výrobcem nebo dovozcem přiložen návod k použití a ošetřování, se řiďte jejich pokyny. U ostatního zboží se řiďte následujícími doporučeními a pokyny. Je dobré vědět jak o nábytek správně pečovat, aby Vám vydržel sloužit co nejdéle. Naopak Vás také chceme upozornit na věci, které nejsou v souladu se správnou údržbou a používáním a mohou mít za následek neuznání případné reklamace.

Kancelářské židle a křesla, herní židle

Délka sezení dle použitých materiálů a komponentů.

 • mírná zátěž, domácí sezení 3 až 5 hodin denně – sériová výroba, základní mechanismus, molitanová výplň. Možnosti nastavení: úprava výšky sezení.

 • mírná zátěž, domácí sezení 3 až 5 hodin denně – sériová výroba, houpací mechanismus, molitanová výplň. Možnosti nastavení: úprava výšky sezení, nastavení síly houpání s aretací v základní poloze.

 • střední zátěž, firemní sezení 6 až 8 hodin denně – sériová a zakázková výroba, asynchronní nebo synchronní mechanismus, výplně s vysokou odolností proti prosezení nebo studená pěna. Možnosti nastavení: úprava výšky sezení případně posuv sedáku, stavitelné opěradlo zad, podhlavník nebo područky, nastavení síly houpání s aretací v několika polohách.

 • velká zátěž, nepřetržité provozy sezení 10 až 24 hodin denně – dispečerská a zátěžová křesla u kterých je to uvedeno, kvalitní konstrukce, zátěžové mechanismy a písty s vysokou nosností, výplně s vysokou odolností proti prosezení nebo studená pěna. Možnosti nastavení: úprava výšky sezení případně posuv sedáku, stavitelné opěradlo zad, podhlavník nebo područky, nastavení síly houpání s aretací v několika polohách.

Všeobecné pokyny

 • na výrobku nesmí sedět více jak 1 osoba současně. Děti do 5 let musí být při používání výrobku pod dohledem dospělých.

 • jakékoliv jiné užívání, než-li sezení (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.) je nebezpečné. Může dojít k poškození výrobku anebo k úrazu. V případě, že je židle poškozena, nesmí se používat.

 • područky slouží pouze pro položení rukou při práci a nejsou určené k zapření při zvedání nebo usedání!

 • dbejte na to, aby židle nenarážela do nábytku, mohlo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození tímto způsobem, nebude reklamace uznána.

 • je nutná pravidelná kontrola šroubových spojů přiměřeným dotažením šroubovákem nebo dodaným klíčem a to každé 3 měsíce.

 • při sezení používejte celou sedací část sedáku. Doporučujeme usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu!

 • z pohyblivých částí pravidelně odstraňujte zachycený prach, chloupky, nitě z koberců a podobné nečistoty. Týká se to hlavně koleček, která často neplní svoji funkci jen z důvodu zanesení špínou.

 • plynový píst, který zajišťuje zvedání a otáčení sedáku očistíte od prachu suchým hadříkem. Na výsuvnou část můžete lehce nastříkat silikonový olej. Stačí opravdu velmi malé množství. Díky tomu zajistíte jeho další bezporuchovou funkci. Doporučujeme provést aspoň jednou za rok.

 • plynový píst nesmí být nikdy rozebírán či jiným způsobem přizpůsobován. Je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! V případě nefunkčnosti pístu musí být vždy vyměněný za nový.

 • je zakázáno měnit jakékoliv části židle, zejména pak spodní kříž a píst, aby nedošlo ke změně stability.

 • k odstranění nečistot doporučujeme látkový potah vysávat vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy. U syntetické (umělé) a pravé kůže použijte vlhčený ubrousek nebo měkký hadřík s přípravkem, který je určený pro tyto materiály. Vrásnění a vytahování kůže, zvláště na sedací části, je přirozeným projevem, nikoliv závadou. Nerovnoměrná struktura povrchu a mírné barevné rozdíly nejsou vadou, ale naopak charakteristickými znaky tohoto přírodního materiálu. Čištění plastových nebo kovových částí provádějte pomocí vlhčeného hadříku. V žádném případě nesmí být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín, tekutý písek (Cif) a podobně.

 • na potah z umělé nebo pravé kůže nesedejte nikdy nazí. Vystavení materiálu působení vašeho potu snižujete jeho životnost a může začít praskat!

 • používané potahové materiály jsou velmi kvalitní a při standardním způsobu používání vydrží zpravidla mnohem déle, než záruční doba. Hrubé nečistoty nebo mastné fleky nemohou vzniknout běžným užíváním židle k sezení, na takové poškození se nevztahuje záruka. Čistění v tomto případě záleží na úvaze uživatele, případně čistírny a náklady jsou záležitostí uživatele.

 • výrobek chraňte před vlivy tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření. Vyšší hodnoty vlhkosti vzduchu můžou způsobit korozi kovových součástí. Sálavé teplo z radiátorů nebo přímé sluneční záření můžou způsobit deformace plastových dílů teplem a změnu jejich pružnosti. Podobný vliv mají přímé sluneční paprsky i na potahové materiály.

Návod k montáži

 • židli vybalte z krabice. Při vybalování nepoužívejte ostré předměty ani hrubou sílu, abyste židli v krabici nepoškodili.

 • u výrobku je přibalený schématický nákres. Obrázky vysvětlují postup montáže, dále postupujte podle kroků na nákresu.

 • u židlí na výrobu, které se dodávají v tzv. polodemontu stačí nasunout tlakem kolečka do kříže. Píst zasunout do středu kříže a na píst nasadit již smontovaný korpus židle nebo křesla. V některých případech je nutné ještě přišroubovat opěradlo zad nebo podhlavník přiloženými šrouby.

Základní popis ovládacích prvků

 • základní mechanismus – výška sezení se upravuje páčkou.

 • houpací mechanismus – výška sezení se upravuje páčkou, funkce houpání se odblokuje vysunutím páčky směrem od sebe, síla houpání se reguluje velkým plastovým šroubem umístěným pod sedákem.

 • asynchronní mechanismus (3 ovládací páčky) – 1. páčka ovládá výšku sezení, 2. páčka upravuje sklon sedáku a 3. páčka upravuje sklon opěradla zad.

 • synchronní mechanismus (2 ovládací páčky) – 1. páčka ovládá výšku sezení a 2. páčka upravuje sklon opěradla zad v několika polohách, síla houpání se reguluje velkým plastovým šroubem umístěným pod sedákem.

 • synchronní mechanismus s posuvem sedáku (3 ovládací páčky) – 1. páčka ovládá výšku sezení, 2. páčka (v některých případech tlačítko na boku sedáku) ovládá posuv sedáku dopředu / dozadu a 3. páčka upravuje sklon opěradla zad v několika polohách, síla houpání se reguluje velkým plastovým šroubem umístěným pod sedákem.

 • mechanismus Multiblock (1 nebo 2 ovládací páčky) – 1. páčka ovládá výšku sezení a 2. páčka upravuje sklon opěradla zad v několika polohách, síla houpání se reguluje velkým plastovým šroubem umístěným pod sedákem nebo páčkou s tlačítkem (v případě zátěžových mechanismusmů).

Návod k demontáži pístu

Píst z mechaniky vytáhněte kroutivým pohybem směrem ven z mechaniky pomocí sikovek. Aby nedošlo k poškození pístu, doporučujeme místo kontaktu pístu s kleštěmi obalit hadříkem. Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Nejdříve z kříže vytáhněte kolečka, aby se při vytloukání pístu nepoškodila. Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva. Tip pro snažší vytažení pístu z mechaniky a kříže: Místa, kde je píst zasunut do mechaniky a kříže předem prostříkejte olejem ve spreji (např. WD-40), nechte chvíli působit. Následně postupujte dle návodu.