FORGOT YOUR DETAILS?

Zásady cookies

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 6.1.2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v EU.

1. Úvod

Naše webové stránky https://sracer.cz (dále jen „Webové stránky“) společnosti LENTOSIA s.r.o. (dále jen „Správce“) z Vašeho webového prohlížeče přijímají a zaznamenávají informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies jsou také přebírány od třetích stran, se kterými spolupracujeme. V níže uvedeném prohlášení informujeme zákazníky a další osoby (dále jen „Subjekt údajů“) o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL. Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat. Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují správnou funkci webu a uložení vašeho uživatelského nastavení. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například i položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nedokončíte objednávku. Také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté.

5.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme subjekt údajů o souhlas s ukládaním statistických souborů cookies.

5.3 Reklamní soubory cookies

Na tomto webu používáme reklamní soubory cookies, což nám umožňuje získat přehled o výsledcích kampaně. K tomu dochází na základě profilu, který vytvoříme podle vašeho chování na https://sracer.cz. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID, ale tyto soubory cookies nebudou profilovat vaše chování a zájmy pro zobrazování personalizovaných reklam.

5.4 Marketingové / Sledovací cookies

Marketingové / sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely. Protože tyto soubory cookies jsou označeny jako sledovací, žádáme subjekt údajů o souhlas s jejich ukládaním.

5.5 Tlačítka sociálních médií

Na našem webu jsme přidali tlačítka Instagram pro propagaci webových stránek (např. „Like“) nebo sdílení (např. „Tweet“) na sociálních sítích jako Facebook nebo Instagram. Tato tlačítka fungují pomocí kusů kódu pocházejících od Instagram. Tento kód umisťuje cookies. Tato tlačítka sociálních médií mohou také ukládat a zpracovávat určité informace, takže se vám může zobrazit personalizovaná reklama.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována. Instagram se nachází ve Spojených státech.

6. Umístěné cookies

Podívejte se na cookies, které jsou umístěné na našem webu (kliknutím rozbalíte).

Využití: Používáme Google Analytics pro statistiky webové stránky. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v Google Analytics-Zásady ochrany osobních údajů. Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

_ga

_gid

Uchování

2 roky

1 den

Funkce

Počítá a sleduje zobrazení stránek

Počítá a sleduje zobrazení stránek

Využití: Používáme Google Tag Manager pro statistiky webové stránky. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Název

_gat_gtag_UA_*_1

Uchování

1 hodina

Funkce

Ukládá a sleduje konverze

Využití: Používáme WordPress pro tvorbu webové stránky. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Název

wordpress_logged_in_*

Uchování

session

Funkce

Udržuje uživatele přihlášené

Využití: Používáme Google Fonts pro zobrazení webových písem. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v Google Fonts-Zásady ochrany osobních údajů. Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

Google Fonts API

Uchování

žádné

Funkce

Vyžádá si IP adresu uživatele

Využití: Používáme Google Maps pro zobrazení map. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v Google Maps-Zásady ochrany osobních údajů. Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

Google Maps API

Uchování

žádné

Funkce

Vyžádá si IP adresu uživatele

Využití: Používáme YouTube pro zobrazení videa. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v YouTube-Zásady ochrany osobních údajů. Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

GPS

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

PREF

Uchování

session

6 měsíců

session

1 rok

Funkce

Ukládá údaje o poloze

Odhaduje šířku pásma

Ukládá jedinečné ID uživatele

Ukládá a sleduje návštěvy napříč weby

Využití: Používáme Instagram pro zobrazování příspěvků a tlačítek sdílení na sociálních sítích. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v Instagram-Zásady ochrany osobních údajů. Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

actppresence

Uchování

1 rok

Funkce

Uchovává frekvenci zobrazování reklam

Využití: Používáme Google Ads pro marketing. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Další informace naleznete v Google Ads-Zásady ochrany osobních údajů.  Zobrazíte je kliknutím sem ↗̱

Název

ads/ga-audiences

Uchování

vyprší okamžitě

Funkce

Uchovává informace pro účely remarketingu

Využití: Čeká na upřesnění.

Sdílení dat: Čeká na upřesnění.

Název

cmplzFormValues

cmplzDashboardDefaultsSet

Uchování

1 rok

1 rok

Funkce

Není úpřesněno

Není úpřesněno

Využití: Používáme PHP pro vývoj webových stránek. Více informací si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Sdílení dat: Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Název

exp*

Uchování

session

Funkce

Poskytuje různé funkce napříč stránkami

7. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše“, vyjadřuje subjekt údajů svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit v části „Upravit nastavení cookies“. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které jsou nám známy jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • Právo na výmaz osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Subjekt údajů může podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Zejména pokud se domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů týkajících se Ochrany osobních údajů, jak je spravujeme, nebo uplatnění výše uvedených práv může subjekt údajů kontaktovat našeho pověřence (DPO – Data Protection Officer) elektronicky na e-mail: soukromi@lentosia.cznebo písemně na kontaktní adresu správce: LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

10. Odeslání stížnosti

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Společnost LENTOSIA s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00057668, registraci si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

11. Povolení / zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče nebo zde:

Chrome
Firefox
Microsoft Edge

TOP