FORGOT YOUR DETAILS?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 26.10.2021 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v EU.

Chráníme vaše informace

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jak společnost Lentosia s.r.o. (dále jen „Správce“) provozovatel webových stránek https://sracer.cz spravuje Vaše osobní údaje.

Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

• prostřednictvím tohoto prohlášení jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje,

• naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností,

• nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas,

• osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb,

• přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které je zpracovávají naším jménem,

• respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Správce osobních údajú

LENTOSIA s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha, IČO: 03761169. Firma zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 237328.

Jako správce jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, jak je spravujeme, nebo v případě úpravy, kontaktujte prosím našeho pověřence (DPO – Data Protection Officer) na e-mail: soukromi@lentosia.cz

1. Proč, které osobní údaje zpracováváme a jaká je doba uchování?

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat nebo přijímat pro celou řadu účelů tak, abychom vám mohli poskytovat služby a abychom splnili své právní povinnosti. Některé z požadovaných údajů jsou na našich stránkach označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné. V případě neposkytnutí všech povinných údajů, které jsou spojené s vašim nákupem, nebude možné nákup dokončit. Ty mohou zahrnovat následující (kliknutím rozbalíte).

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení
• E-mailová adresa
• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• E-mailová adresa
• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

2. Komu vaše osobní údaje předáváme?

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme dalším stranám pouze pro následující účely:

• partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejmená platební kartou a to společnostem Fio banka, a.s., IČO: 61858374, ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 a PayPal Inc., se sídlem 2211 North First Street, San Jose, California 95131; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

• přepravním společnostem Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359 a 123Kuryr s.r.o., IČO: 03566307.

Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím a to:

• Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

• Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

• Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Na požádání mohou být vaše osobní údaje poskytnuty dalším stranám:

• veřejným orgánům, a to zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podle potřeby a v mezích zákona.

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies. Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat. Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran. Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, kde se způsob ochrany osobních údajů může lišit od způsobu používaného naší společností. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud budou provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, před jejich vstupem v platnost je oznámíme e-mailem nebo na domovské stránce. Po zveřejnění takového oznámení se bude mít za to, že jste s jeho obsahem byli obeznámeni a veškeré podstatné změny pro vás budou platné. Výjimkou jsou následující situace: Pokud v době, kdy poskytnete své osobní údaje naši společnosti, budete mít možnost (tak jako máte teď) omezit, jak takové informace budou používány pro komunikaci s vámi, ať už ze strany naší společnosti, nebo třetích stran.

7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

• Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

• Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

• Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.

• Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

• Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

• Právo podat námitku: proti zpracování vašich údajů můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Zejména pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, jak je spravujeme, nebo v případě úpravy, kontaktujte prosím našeho pověřence (DPO – Data Protection Officer) na e-mail: soukromi@lentosia.cz

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby. Na váš požadavek budeme reagovat do 30 dnů.

8. Odeslání stížnosti

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Společnost LENTOSIA s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00057668, registraci si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

TOP